BijzonderZelf

Zelfsturend ontwikkelen

Zelfsturing betekent inzicht hebben in je eigen handelen en in staat zijn om je eigen gedrag te sturen. Andere termen die voor zelfsturing gebruikt worden zijn; zelf de regie voeren, het roer in eigen handen nemen of kapitein zijn op je eigen schip.

Goed ontwikkelde zelfsturing heeft een positief effect op jouw functioneren en heeft onder andere te maken met:

 • Uitstellen van behoeften;
 • Onderdrukken van prikkels;
 • Aandacht en concentratie;
 • Doelgerichtheid;
 • Vooruit kijken;
 • Samenwerken;
 • Flexibiliteit;
 • Regels in nieuwe situaties kunnen toepassen;
 • Inzicht krijgen in complexe taken;
 •  Probleemoplossend vermogen;
 • Reflecteren op je eigen handelen;
 • Bijstellen van je handelen tijdens taken of opdrachten;
 • Initiatief nemen;
 • Ordelijkheid;
 • Empathisch vermogen.

Zelfsturingsvaardigheden worden niet aangeboren, maar ontwikkelen zich door een wisselwerking tussen jouw biologische aanleg aan de ene kant en ervaringen die je opdoet in je omgeving aan de andere kant. Daarbij speelt de prefrontale cortex (het voorste deel van je hersenen) een belangrijke rol.