Visie vertalen naar gedrag.

Na veel studiemomenten hebben jullie als schoolteam eindelijk een sterke visie ontwikkeld, waar alle collega’s achter staan. De schoolgids is bijgewerkt en ouders kiezen voor jullie school omdat ze enthousiast worden van de prachtige volzinnen die er op de website staan. Tot je ineens op het schoolplein opvangt dat ouders opmerkingen maken zoals; ‘ze zeggen wel dit, maar ze doen dat’ of ‘ik heb voor deze school gekozen omdat, maar ik zie het in de praktijk helemaal niet terug’! Daar sta je dan met je goede intenties, je af te vragen wat er misgaat.

De sleutel tot verandering en het uitdragen van een visie, is gedrag. Intenties kunnen nog zo goed zijn, als ze niet tot uiting komen in gedrag zal de bedoeling van je boodschap niet overkomen. Het is dus de kunst om je overtuigingen te vertalen naar vaardigheden en gedrag.

Visie ontwikkeling

Een voorbeeld:

Ik ben ervan overtuigd dat een veilige en uitdagende (speel/leer-) omgeving voor iedereen helpend is om ontwikkelkansen te benutten. Daarom vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan een positief groepsklimaat in de klas of de organisatie. Dat zie je terug in trainingen over gedrag, waarin de relatie met kinderen en oplossingsgericht handelen een essentieel onderdeel vormen. Of tijdens begeleidingstrajecten voor de onderbouw, waarin er veel aandacht is voor het inrichten van een rijke speel/leeromgeving en spelbegeleiding. Ook aandacht voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong past in dit plaatje. Niet om deze leerlingen een uitzonderingspositie binnen de school te geven, maar juist omdat kennis ervoor zorgt dat inclusiviteit betekent dat de speel/leeromgeving voor alle kinderen veilig en uitdagend wordt.

Terug naar de schoolvisie. Voor het succesvol uitdragen van een visie is het dus belangrijk dat het team passend gedrag laat zien. Passend gedrag! Wat is dat dan? Een manier om daar achter te komen is het stellen van vragen. 

Bijvoorbeeld:

Het team vindt het belangrijk dat iedereen met respect met elkaar omgaat.

  1. Wat verstaan wij onder respectvol met elkaar omgaan?
  2. Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen individuele teamleden?
  3. Wat betekent dat dan voor de praktijk? 
  4. Wat betekent dat voor gesprekken die wij met kinderen hebben?
  5. Wat betekent dat voor de contacten die wij met ouders hebben?
  6. Welke gedragsverwachtingen communiceren wij in de klas?
  7. Hoe gaan wij met elkaar als collega’s om?
  8. Hoe gaan we om met gedrag dat niet respectvol is?

Tijdens trainingen en begeleidingstrajecten besteden wij veel aandacht aan het vertalen van overtuigingen naar passend gedrag. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Ik kom graag vrijblijvend een keer koffiedrinken.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *