motivatie, waardering, competentie

Interesse voor de leerstof heeft een positief effect op motivatie. Wanneer de waardering voor de leerstof positief is, dan ervaart de leerling de leerstof als zinvol, leuk of interessant.

Bij een negatieve waardering geven leerlingen bijvoorbeeld aan dat zij de leerstof saai, zinloos of tijdverspilling vinden.

Daarnaast wordt waardering beïnvloed door de competentiebeleving. Wanneer een leerling vindt dat hij niet goed is in rekenen en wiskunde, dan zal hij dit vak eerder negatief dan positief waarderen. Verder heeft de houding en het enthousiasme van de leerkracht grote invloed op de waardering van de leerling. Waardering is subjectief en voor elke leerling anders.

motivatie, waardering, interesse, competentie

Uit onderzoek van Deci en Ryan blijkt dat de mate waarin een leerling interesse en plezier beleeft aan een taak, met name iets zegt over zijn intrinsieke motivatie. Veel interesse en plezier is geassocieerd met een hoge intrinsieke motivatie. Deci en Ryan veronderstellen dat een positieve competentiebeleving (ik kan dit, ik ben hier goed in) en keuzevrijheid een positieve voorspellende waarde voor intrinsieke motivatie hebben. Het ervaren van druk (zenuwachtig, gespannen zijn) zou een negatieve voorspellende waarde hebben.

Professor dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar bij de VU en directeur van het centrum voor Brein & Leren in Amsterdam, pleit ervoor dat leerlingen gestimuleerd worden om zich breed te ontwikkelen en een onderzoekende attitude te ontwikkelen. Er ligt voor ouders en het onderwijs een belangrijke taak om de nieuwsgierigheid, motivatie en ondernemingszin van leerlingen te prikkelen en te zorgen voor een breed aanbod van kennis en ervaringen. Dat houdt in dat er naast het aanleren van de bestaande stof ook aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld filosofie, sport, cultuur en maatschappelijke thema’s en aan vaardigheden zoals zelfinzicht, empathie, flexibiliteit en plannen. Hierdoor worden zowel cognitieve als non-cognitieve vaardigheden aangesproken en ontwikkeld.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *