ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen.

ReAttach therapie
Naar ReAttach Academy

ReAttach is een kortdurende therapie die je helpt om uit een negatieve spiraal te komen. Zo ontstaat er weer perspectief en ruimte voor groei. Tijdens een sessie worden het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door lichte ritmische aanrakingen op de handen en denkopdrachten. De therapie bestaat gemiddeld uit vijf sessies, verspreid over tien tot veertien weken en is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Een ReAttach traject voor kinderen bestaat uit een gezinsinterventie. Ouders volgen zelf minimaal één ReAttach sessie om het positieve effect van de therapie te vergroten. Voor het kind worden de vorm en inhoud van de therapie aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten. De kracht van ReAttach is dat de focus niet ligt op het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing. Hierdoor wordt ReAttach therapie vaak ervaren als een prettige en ontspannende interventie.

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus. De interventie is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen. Meer informatie is te vinden op www.reattach.nl

ReAttach therapie is effectief voor een groot aantal milde tot ernstige klachten en wordt bij BijzonderZelf ingezet bij onder andere:

  • Faalangst en stress
  • Concentratieproblemen
  • Blokkades in de ontwikkeling door moeilijkheden op persoonlijk of sociaal gebied (bijvoorbeeld pesten, negatief zelfbeeld of rouwverwerking)
  • Moeilijkheden met plannen en organiseren