Met waardering voor een vak wordt bedoeld in welke mate de jongere een vak op prijs stelt. Is de waardering positief dan kan de jongere het vak als zinvol, leuk of interessant ervaren. Bij een negatieve waardering geeft de jongere bijvoorbeeld aan dat hij een vak saai, zinloos of tijdverspilling vindt. Waardering wordt beïnvloed door de competentiebeleving van de jongere. Een jongere die van zichzelf vindt dat hij niet goed is in geschiedenis zal dit vak eerder negatief dan positief waarderen. Ook de houding en het enthousiasme van de leerkracht heeft grote invloed op de waardering van jongeren. Waardering voor een vak is subjectief en voor elke jongere anders.

Waardering

Uit onderzoek van Deci en Ryan blijkt dat de mate waarin een jongere interesse en plezier beleeft aan een taak, met name iets zegt over zijn intrinsieke motivatie. Veel interesse en plezier is geassocieerd met een hoge intrinsieke motivatie. Deci en Ryan veronderstellen dat een positieve competentiebeleving (ik kan dit, ik ben hier goed in) en keuzevrijheid een positieve voorspellende waarde voor intrinsieke motivatie hebben. Het ervaren van druk (zenuwachtig, gespannen zijn) zou een negatieve voorspellende waarde hebben.

Bronnen