Een mindset bestaat uit overtuigingen over jezelf en je basis kwaliteiten. De Amerikaanse psycholoog Carol Dweck onderscheidt twee verschillende mindsets: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.

mindset

Jongeren met een statische mindset hebben de overtuiging dat hun eigenschappen, intelligentie en talent een vaststaand gegeven zijn. Je bezit er een bepaalde hoeveelheid van. Deze jongeren zullen voortdurend proberen om zichzelf te bewijzen en te voldoen aan verwachtingen.

Jongeren met een op groei gerichte mindset zijn ervan overtuigd dat hun eigenschappen, intelligentie en talent ontwikkeld kunnen worden door toewijding en inspanning. Natuurlijk zijn zij blij met een bepaald intelligentieniveau of een talent. Zij zien dit echter niet als een gegeven, maar als een startpunt. Zij begrijpen dat niemand grote dingen heeft volbracht zonder jaren van gepassioneerd oefenen en leren.

Bron: Mindset online – Carol Dweck