BijzonderZelf

Attitude

Met attitude wordt de houding bedoeld die iemand laat zien ten opzichte van een persoon of situatie. Attitudes zijn nauw verweven met de identiteit van een persoon en worden gevormd door o.a. normen, waarden, motivatie, kennis en ervaringen. Er is een voortdurende wederzijdse beïnvloeding tussen attitude enerzijds en overtuigingen en gedachten anderzijds. Een attitude kan positief, negatief of neutraal zijn. Voorbeelden van attitudes zijn: doorzettingsvermogen, bereidheid om te leren, flexibiliteit, gemotiveerd tot initiatief nemen, negativiteit, angst om te onderzoeken, vermijding.

uitdagingen

Professor dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar bij de VU en directeur van het centrum voor Brein & Leren in Amsterdam, pleit ervoor dat jongeren gestimuleerd worden om zich breed te ontwikkelen en een onderzoekende attitude te ontwikkelen. Er ligt voor ouders en het onderwijs een belangrijke taak om de nieuwsgierigheid, motivatie en ondernemendheid van jongeren te prikkelen en te zorgen voor een breed aanbod van kennis en ervaringen. Dat houdt in dat er naast het aanleren van de bestaande stof ook aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld filosofie, sport, cultuur en maatschappelijke thema’s en aan vaardigheden zoals zelfinzicht, empathie, flexibiliteit en plannen. Hierdoor worden zowel cognitieve als non-cognitieve vaardigheden aangesproken en ontwikkeld.