OntwikkellijnEen ontwikkellijn is een coachtraject op maat, met een looptijd van veertien weken. Tijdens het coachtraject ontwikkel je vaardigheden en werk je aan een doel dat je graag wilt bereiken. Ontwikkellijn A wordt volledig via e-coaching gevolgd. Bij ontwikkellijn B wordt e-coaching gecombineerd met vijf face-to-face contactmomenten. Elk coachtraject bestaat uit drie fasen.


Analyse fase
De eerste weken worden gebruikt om jouw doel scherp te krijgen en te ontdekken wat jij nodig hebt om dat doel te bereiken.

Internalisatie fase
Deze tweede fase is gericht op het realiseren van jouw doel. Je gaat actief aan de slag met het aanleren van gedrag en vaardigheden, die nodig zijn om jouw gewenste doel te bereiken. Dit doe je door het uitvoeren van oefeningen en opdrachten in jouw eigen omgeving.

Borgingsfase
De laatste fase wordt gebruikt om vast te stellen of het gelukt is om jouw doel te bereiken. Daarna onderzoek je hoe je jouw nieuwe gedrag kunt vasthouden en uitbreiden.


E-coaching

  • E-coaching vindt plaats in een beveiligde online omgeving.
  • E-coaching maakt het mogelijk om onafhankelijk van plaats of tijd te communiceren (asynchroon). Je bepaalt zelf waar en op welk tijdstip je aan opdrachten werkt of vragen beantwoordt.
  • E-coaching is een doorlopend proces, omdat er regelmatig contact is. Vragen kunnen direct gesteld worden. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten tot de volgende afspraak. Op werkdagen krijg je binnen 24 uur een reactie.
  • Bij e-coaching worden vragen één voor één behandeld. Dat zorgt voor overzicht. Bovendien kun je langer nadenken over het formuleren van een antwoord.
  • In je eigen beveiligde online omgeving ontstaat een logboek, waarin vragen en antwoorden teruggelezen kunnen worden. Hierdoor krijg je een goed beeld van de ontwikkeling die je doormaakt en ontdek je zelfs de kleinste veranderingen. Dat bevordert motivatie en zelfvertrouwen.
  • Schrijven helpt bij het ordenen van gedachten en zorgt voor een grote betrokkenheid. Tijdens het schrijven vindt al een soort verwerking plaats waardoor leerprocessen in gang worden gezet. In gangbare begeleidingstrajecten wordt hier vaak gebruik van gemaakt, bij e-coaching gebeurt dit automatisch.
  • Bij e-coaching wordt gebruik gemaakt van de kracht van sociale anonimiteit. Dit is het gevoel niet bekeken of beoordeeld te worden. Sociale anonimiteit helpt om snel tot de kern te komen. Bovendien is het makkelijker om complimenten te ontvangen als er niemand naar je kijkt.
  • E-coaching sluit aan bij de belevingswereld van jongeren in het digitale tijdperk.
  • Voor e-coaching is afstand niet belangrijk. Dus ook wanneer je in het buitenland onderwijs volgt kan BijzonderZelf voor jou een coachtraject verzorgen.

 

Face-to-face contact

Voor face-to-face contact kom ik in de regio Arnhem-Nijmegen bij jou thuis, bij jouw onderwijsinstelling, of kom jij naar een flex gespreksruimte in Arnhem.