BijzonderZelf

Non-cognitieve vaardigheden

Non-cognitieve vaardigheden gaan niet over kennis, maar over vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het zijn vaardigheden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een jongere overzicht heeft over taken, doorzettingsvermogen toont, gedisciplineerd werkt of een planning kan maken.

non-cognitieve vaardigheden - gereedschap

In de visie van BijzonderZelf vallen zowel executieve functies als consciëntieusheid onder de non-cognitieve vaardigheden en zijn zij ‘het gereedschap’ dat een jongere kan inzetten om taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Net zo als het schilderen van een muur sneller, beter en makkelijker gaat met een verfroller dan met een penseeltje, zal het maken van een werkstuk sneller, beter en makkelijker gaan met discipline dan met voortdurende afleiding.