Motivatie is de drijfveer die ervoor zorgt dat een leerling actie onderneemt en vaardigheden inzet die nodig zijn voor doelgericht gedrag.

motivatie, doelgericht

De onderliggende krachten van motivatie kunnen biologisch, sociaal, emotioneel of cognitief van aard zijn. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld die proberen de krachten achter motivatie te verklaren. Zo wordt motivatie in de ene theorie gezien als een aangeboren gedragspatroon dat evolutionair bepaald is. Terwijl de andere theorie ervan uitgaat dat leerlingen gemotiveerd worden om dingen te doen omdat zij daarvoor beloond worden. Weer andere theorieën verklaren motivatie als een proces waarbij een leerling actie onderneemt om interne spanning te verminderen. Een voorbeeld daarvan is je iets gaat eten omdat je trek hebt. Volgens de humanistische theorie zal een leerling in eerste instantie gemotiveerd zijn om zijn basisbehoeften te vervullen, voordat hij gemotiveerd is om behoeftes op een ander niveau te vervullen. Tot slot gaat de arousal theorie ervan uit dat een leerling acties onderneemt om zijn niveau van opwinding af- of toe te laten nemen. Een voorbeeld daarvan is dat iemand een boek gaat lezen om rustig te worden. BijzonderZelf gebruikt de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan als uitgangspunt, omdat het een veelomvattende en veelgebruikte theorie is. Meer over deze theorie is te lezen op de pagina zelfdeterminatietheorie.

mindset

Een mindset bestaat uit overtuigingen over jezelf en je basis kwaliteiten. De Amerikaanse psycholoog Carol Dweck onderscheidt twee verschillende mindsets: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.

Leerlingen met een statische mindset hebben de overtuiging dat hun eigenschappen, intelligentie en talent een vaststaand gegeven zijn. Je bezit er een bepaalde hoeveelheid van. Deze leerlingen zullen voortdurend proberen om zichzelf te bewijzen en te voldoen aan verwachtingen.

Leerlingen met een op groei gerichte mindset zijn ervan overtuigd dat hun eigenschappen, intelligentie en talent ontwikkeld kunnen worden door toewijding en inspanning. Natuurlijk zijn zij blij met een bepaald intelligentieniveau of een talent. Zij zien dit echter niet als een gegeven, maar als een startpunt. Zij begrijpen dat niemand grote dingen heeft volbracht zonder jaren van gepassioneerd oefenen en leren.

Bron: Mindset online – Carol Dweck

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *