BijzonderZelf

Evaluatie

In deze korte vragenlijst wordt je gevraagd om je mening te geven over het coachtraject of het ReAttach therapie traject dat je bij BijzonderZelf hebt gevolg.
Geef op een schaal van 1 tot 10 aan welk cijfer het beste bij je ervaring past.