Eigen kracht gebruiken, betekent dat je in staat bent om jouw kwaliteiten en vaardigheden effectief in te zetten. Iedereen heeft sterke punten, maar als je bent vastgelopen kan het gebeuren dat je jouw eigen kracht niet meer ziet of niet effectief kan inzetten. Daarom ga je in een begeleidingstraject van BijzonderZelf op zoek naar jouw sterke en zwakke punten en manieren om sterktes te verstevigen en zwaktes te verbeteren.