De informatie over motivatie, executieve functies en consciëntieusheid op deze site is gebaseerd op de volgende bronnen:

Amso, D., & Casey, B.J. (2006). Beyond what develops when: neuroimaging may inform how cognition changes with development. Association for Psychological Science, volume 15, 1, 24-29.

Beek, S. & Sontag, L. (2011). Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.

’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

Best, J. & Miller, P. (2011). A Developmental Perspective on Executive Function. PMC US National Library of Medicine National Institutes of Health

Boelen, D., Fasotti, L., & Spikman, J. (2012). Aandacht en executieve functies. Klinische Neuropsychologie. Amsterdam: Boom.

Cherry, K. Theories of Motivation. (2015). Retrieved from http://psychology.about.com/od/psychologytopics/tp/theories-of-motivation.htm

College voor Toetsen en Examens. (2015). Interpretatie van het leerlingrapport bij de centrale eindtoets po 2015.

CPB. (2015, januari). Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs.

Crone, E. (2008). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus, Bert Bakker.

Dawson, P., & Guare, R. (2010, mei). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P., & Guare, R. (2012, april). Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies. Amsterdam: Hogrefe.

Dawson, P., & Guare, R. (2009) Slim maar… . Amsterdam: Hogrefe.

Deci, E., & Ryan, R. (2015). Self Determination Theory. Retrieved from http://www.selfdeterminationtheory.org/.

Eikelenboom, W. (2012). Leren vanuit motivatie volgens de SDT. Canon van het leren, 40, 499-511.

Gioia, G.A., & Isquith, P.K. (2004). Ecological Assessment of Ececutive Function in Traumatic Brain Injury. Developmental Neuropsychology, 25, 135-158.

Hersenstichting. (maart 2011). Puberhersenen in ontwikkeling. Den Haag: Hersenstichting Nederland.

Huizinga, M., Dolan, C. V., & van der Molen, M. W. (2006). Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia, 44(11), 2017–2036.

Huizinga, M., & Smidts, D. (2010). Age-Related Changes in Executive Function: A Normative Study with the Dutch Version of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Anormal Development in Childhood and Adolescence, 17:1, 51-66

Kappe, F.J. (2011, november). Determinants of success: a longitudinal study in higher professional education. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Kuyper, H., & van der Werf, G. (2012). Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen. Groningen: GION

Leget, H., Keyser, M., & Zandwijk van, M. (2014). Meerwaarde van eigentijds onderwijs. Kennisnet.

Luria, A.R. (1966). Higher cortical functions in man. London: Tavistock publications.

Miyake, A., Friedman, N.P., Emerson, M.J., Witzki, A.H., Howerter, A., & Wager, T.D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex ‘‘Frontal Lobe’’ Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100.

Morgan, A.B., & Lilienfeld, S.O. (2000). A meta-analytic review of the relation between antisocial behavior and neuropsychological measures of executive function. Clinical Psychology review, 20, 113-136.

Nelis, H., & Van Sark, Y. (2014). Motivatie binnenstebuiten. Utrecht: VBK media.

Nieuwenhuis, M.A., (2010). The Art of Management. the-art.nl.

Onderwijsinspectie. (onderwijsverslag 2010/2011). Opbrengsten van het Onderwijs.

Onderwijsinspectie. (2015). Onderwijsresultatenmodel 2016. Retrieved From http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsresultatenmodel-vo-2016/hoofdlijnen/een-nieuw-model/algemene-kenmerken

Onderwijsraad. (2014, december). Een onderwijsstelsel met veerkracht. Retrieved from https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-onderwijsstelsel-met-veerkracht/volledig/item7193

Pink, H. (2010). Drive. Amsterdam: Business Contact, cop.

PO Raad & VO Raad. (z.d.). Retrieved from http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/

Stichting Schoolinfo. (2015, februari). Resultaten van scholen. Retrieved from http://www.scholenopdekaart.nl

Tekin, S. & Cummings, J.L. (2002). Frontal-subcortical neuronal circuits and clinical neuropsychiatry. Journal of Psychosomatic Research, 53, 647-654.

Van Driel, J., Van Haaren, M., & Veenman, M. (2012). Hoogbegaafdheid en Metacognitie van VWO-leerlingen. Retrieved from: http://www.nro.nl/kb/odb08002/.

Van Zomeren, A.H., & Brouwer, W.H. (1994). Clinical neuropsychology of attention. New York: Oxford University Press.

Verhulst, F. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.

Veugelers, W., & Zijlstra, H. (2001). Leren in het studiehuis. Apeldoorn: Garant.

Volkskrant. (2015, 9 februari). Bindend basisschooladvies niet altijd goed voor het kind.