executieve functies en leren

Executieve functies spelen een belangrijke rol bij het leren, vooral wanneer er een groot beroep wordt gedaan op het zelfsturend leervermogen. Maar niet alle executieve functies hebben evenveel invloed op studieresultaat. Het zijn met name de vier metacognitieve functies die van invloed zijn op de resultaten. De functie taken afmaken heeft de grootste invloed, gevolgd door plannen, werkgeheugen en ordelijkheid. Jongeren die moeilijkheden aangeven met metacognitieve functies hebben er bijvoorbeeld moeite mee om huiswerk af te maken, prioriteiten te stellen, hun gedachten erbij te houden of netjes te werken.

Natuurlijk haalt niet iedere jongere, die moeilijkheden ervaart met het inzetten van metacognitieve functies, lage cijfers. De kans op een laag cijfer wordt echter groter wanneer de moeilijkheden toenemen. Als een jongere daarnaast ook onder gemiddeld consciëntieus is, weinig waardering voor het vak heeft en met name over extern gereguleerde motivatie beschikt, neemt de kans op lage studieresultaten verder toe.

executieve functies en leren

Het is daarom belangrijk om bij lage studieresultaten niet alleen naar de mate van ontwikkeling van de metacognitieve functies te kijken, maar ook naar de motivatie, consciëntieusheid en waardering van de jongere.

Meer informatie over de invloed van executieve functies op studieresultaten is te lezen in het artikel: “Zelfsturend leren met een puberbrein” een onderzoek naar de invloed van executieve functies op studieresultaten .

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *